Netradiční a zážitkové hry v TV 2

Místo a čas konání:
Brno: 7. 4. 2020 od 9:30  – NAPLNĚNO – další přihlášky pouze jako náhradník
Hradec Králové: 27. 4. 2020 od 9:30  
Jihlava:
 28. 4. 2020 od 9:30   
Liberec: 21. 4. 2020 od 9:30   
Olomouc: 
3. 4. 2020 od 9:30 
Ostrava: 
2. 4. 2020 od 9:30
Praha: 
17. 4. 2020 od 9:30  
Ústí nad Labem:
20. 4. 2020 od 9:30
Lektor: Mgr. Jan Sauer
Časová dotace: 4 hodiny
Akreditace č.j.: MSMT-28223/2017-1-1128
Cena: 1150 Kč

Další inspirativní dopoledne plné pohybových her. Stejně jako v „jedničce“ i zde Vám lektor na základě svých mnohaletých zkušeností nabídne více jak tři desítky pohybových her, z kterých si jistě každý účastník vybere své favority. Seminář je veden prakticky, tedy sami účastníci semináře si zahrají, aby se pomocí prožitku přesvědčili o přínosu předkládaných her. Každý účastník obdrží popis her v tištěné formě.

Cílem semináře je obohatit učitele TV o atraktivní hry, jež mohou pomoci učiteli zpestřit výuku a žákům tak nabídnout nové zážitky.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Pozvánku s popisem cesty obdržíte na Vámi zadanou emailovou adresu cca 7 dní před konáním semináře.

PŘIHLÁSIT