ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V ANGLICKÉM JAZYCE

Místo a čas konání:
Z důvodu pracovního vytížení lektora se uvedení semináře odkládá pravděpodobně na duben 2018.
Lektor: Ing. Jaroslav Mihal
Časová dotace: 4 hodiny
Akreditace č.j.: MSMT-28223/2017-1-1128
Cena: 1250 Kč

Seminář se zaměřuje na výuku čtenářských dovedností. Cílem lektora je poskytnout metody nácviku čtení s porozuměním. Prakticky si vyzkoušet typy čtenářských úloh v anglickém jazyce vhodných pro žáky základní školy. Záměrem je ukázat učitelům různé zdroje textů a k nim množství různých čtenářských úkolů. Čtenářské dovednosti žáků jsou rozvíjeny na připravených učebnicových textech, ale také na ukázkách z časopisů, internetových článků, poezii, beletrii, humoru, převyprávěných knihách, aby byly rozvíjeny jejich schopnosti porozumění, vyvozování, kritického myšlení.

Cílem semináře je vybavit učitele praktickými příklady a ukázkami textů a aktivit. Účastníci se naučí zařazovat výuku čtenářské dovednosti, ale také interpretaci, dramatizaci a humor do svých vyučovacích hodin.

Seminář je určen vyučujícím angličtiny na ZŠ. Seminář je zaměřen na úroveň A1 až A2 pro žáky.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

PŘIHLÁSIT