Všeobecné podmínky

Pravidla účasti na vzdělávacích akcích

 1. Přihlašování
 • Preferujeme přihlášení přes formulář na http://moudryosel.cz/ případně zasláním přihlášky
  na e-mailovou adresu moudryosel@email.cz.
 • Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny doplňující informace či případná zpráva o zrušení akce.
 • Přijetí přihlášek potvrzujeme e-mailem. Hláška o úspěšném podání přihlášky se zobrazí také ihned po jejím odeslání v dolní části stránky.
 • Po podání přihlášky je na email školy poslána faktura. Účastník je závazně přihlášen od data jejího zaplacení. Pokud by faktura nebyla včas zaplacena a škola nereagovala na upomínku, je místo přihlášeného přenecháno jinému zájemci.
 • Každému účastníku je cca 7 dní před konáním akce zaslána na e-mailovou adresu pozvánka na akci s upřesňujícími informacemi.
 • Vámi uvedené osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 1. Úhrada účastnického poplatku
 • Účastnický poplatek je placen úhradou faktury vystavené na základě přihlášky.
  Ve výjimečných případech (pozdní přihlášení) na místě konání akce hotově.
 1. Zrušení přihlášky
 • Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem pouze písemně
  na e-mailové adrese: moudryosel@email.cz. Pokud tak učiní účastník:
  a) 15 a více dnů před konáním semináře, bude mu vrácena plná cena,
  b) 5 až 14 dnů – účastnický poplatek bude vrácen a však zkrácen o storno poplatek 300 Kč na úhradu vzniklých nákladů,
  c) 4 dny a méně – účastnický poplatek se nevrací.
 • Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
 1. Zrušení akce ze strany organizátora
 • Orgaizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek ve všeobecných podmínkách. Realizace je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.
 • Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené ceny. V případě změny místa nebo termínu konání akce má účastník právo se odhlásit bez storno poplatků.
 1. Certifikace účasti
 • Účastníci obdrží osvědčení pouze v případě, že splní limit minimálně 75 procentní účasti.

pro učitele 1. stupně       pro učitele 2. stupně        pro učitele SŠ


„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“   W. B. Yeats