ANGLIČTINA: POSLECHOVÁ CVIČENÍ NA 1. STUPNI ZŠ

Místo a čas konání:
Z důvodu pracovního vytížení lektora se uvedení semináře odkládá pravděpodobně na duben 2018.
Lektor: Ing. Jaroslav Mihal
Časová dotace: 4 hodiny
Akreditace č.j.: MSMT-28223/2017-1-1128
Cena: 1250 Kč

Seminář je zaměřen na nácvik poslechu různého stylu a různého tempa, porozumění různým osobám i více mluvčím v rámci různých témat na úrovni A1 pro žáky. Lektor také propaguje využití písní a písňových textů pro rozvoj efektivních poslechových dovedností i dalších jazykových dovedností.

Cílem semináře je poskytnout metody nácviku poslechu s porozuměním. Prakticky vyzkoušet typy poslechů a typy úloh vhodných pro žáky 1. stupně základní školy. Upevnit si zásady nácviku poslechu s porozuměním a techniky tvorby poslechových cvičení. Lektor Vás nabídne různé zdroje pro poslechová cvičení a nápady, jak tyto zdroje efektivně využívat.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

PŘIHLÁSIT