VYUŽITÍ FOTOGRAFIE VE VV

Místo a čas konání:
Brno: 7. 4. 2020 od 9:30
Hradec Králové: 27. 4. 2020 od 9:30    
Jihlava:
 28. 4. 2020 od 9:30   
Liberec: 21. 4. 2020 od 9:30   
Olomouc: 
3. 4. 2020 od 9:30 
Ostrava: 
2. 4. 2020 od 9:30
Praha: 17. 4. 2020 od 9:30  
Teplice: 
20. 4. 2020 od 9:30
Lektor: Mgr. Gabriela Kolčavová
Časová dotace: 5 hodin
Akreditace č.j.: MSMT-28223/2017-1-1128
Cena: 1650 Kč

Fotografka a lektorka Gabriela Kolčavová Vás pomocí Vašeho vlastního tvoření seznámí s efektní fotografickou technikou kyanotypií (výroba fotogramového herbáře) i s možností klasické digitální fotografie v hodinách VV.
Každý účastník obdrží v tištěné formě jednoduchý návod pro práci s kyanotypií a sadu chemikálií v hodnotě 400 Kč, která Vám vystačí na několik hodin VV.

Cílem semináře je obohatit učitele VV o možnosti tvorby s využitím fotografických technik, které jsou pro dnešní mládež tak přitažlivé.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Pozvánku s popisem cesty obdržíte na Vámi zadanou emailovou adresu cca 7 dní před konáním semináře.

PŘIHLÁSIT